Reinås-utvalget på Sola og Jåttå

Hovedredningssentralen Sør-Norge på Sola er foreslått som senter for krisehåndtering i Norge.