- Dårlig utstyr felte Jærtegl

<p> Seint tirsdag kveld besluttet styret for Jærtegl AS å begjære oppbud. Svakere salg enn forventet gjør det umulig å betjene selskapets gjeld.</p>

Publisert:

Foto: Jon Ingemundsen

Viktor Klippen
Journalist

Skifteretten har oppnevnt advokat Hogne Skjerpe til bobestyrer. Jærtegl AS har en samlet lånegjeld og leverandørgjeld på 16,5 millioner kroner.

Styreleder Lars Brunes måtte i dag formiddag svare skifteretten på det faktum at eiendelene er verdsatt til mer enn dette, men Brunes understreket at verdien i produksjonsanlegget er langt mindre enn de 18 millionene som det kostet i fjor og er regnskapsført med.

Teglverket har vært i regulær drift siden mai 2004. Åtte ansatte pluss innleid hjelp i bedriften på Orstad er berørt av konkursen.

— Etter siste avtale med banken før sommerferien følte vi oss trygge på at vi nå i august ville få mer penger inn enn det som går ut, sier Brunes til Aftenbladet. Men et større maskinhavari i sist uke ble dråpen som fikk begeret til å flyte over. Brunes ser det ikke som realistisk at selskapet kan betjene sin gjeld med dagens omsetning. Samtidig var de fire-fem største aksjeeierne ikke villige til å gå inn med mer penger i en planlagt aksjeemisjon på inntil 8 millioner kroner. Også Sparebank1 SR-bank hadde allerede sagt at grensen var nådd.

— Produksjonsanlegget var mye dårligere enn vi forventet. Det har krevd større reparasjoner og høyere bemanning enn planlagt, men som tidligere sagt, laget vi god murstein nå, sier Lars Brunes. Den dårlige økonomien skyldes i tillegg til problemer med volum og teknisk kvalitet også kompetanse og til dels stor utskiftning i staben i det føste driftsåret, medgir han.

I 2004 hadde bedriften en omsetning på 2 millioner kroner og et underskudd på 4,7 millioner. Største eier i teglverket nå er Sverre Lillebø, som har bygd opp Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS på Ganddal.

viktor.klippen@aftenbladet.no

Publisert: