- Sjåføren er ikke straffskyldig

Det er ikke funnet teknisk feil ved hjullasteren som skjente over i feil kjørefelt, og drepte to voksne og ett barn.