Arbeiderpartiet senker prisen i barnehagen – vil ansette 2100 flere barnehagelærere

Ap overbyr regjeringen med 860 millioner kroner for et bedre barnehagetilbud. Regjeringen klarer ikke å ta partiet seriøst.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) er andre nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
Publisert: Publisert:
  • 2900 flere barnehageplasser: 310 millioner kroner
  • Halvparten av alle ansatte i barnehager skal fra høsten 2021 være barnehagelærere. Det betyr 2100 flere barnehagelærere: 267 millioner.
  • Redusere maksprisen i barnehagen med 255 kroner hver måned: 283 millioner.
  • Satsing på små, ideelle og enkeltstående private barnehager: 147 millioner
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Slik tallfester Arbeiderpartiet hovedsatsingene på barnehager i sitt siste budsjettforslag før stortingsvalget neste år.

Totalt summerer satsingene seg til over 1 milliard kroner. Justert for regjeringens budsjettforslag, legger Ap og Torstein Tvedt Solberg 860 millioner kroner mer på bordet enn regjeringen neste år til barnehager.

– Hvem taper når dere bruker 860 millioner mer på barnehage?

– Vi henter noe på omprioritering fra kommersielle til ideelle barnehager og noe på kutt i kontantstøtte, men en stor del av dette er rene satsinger finansiert fra skatteopplegget vårt, sier Solberg.

Sper på med skattemilliarder

Ap har blant annet varslet via NTB at:

  • Det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal være uendret fra dagens nivå.
  • De med inntekt over 750.000 kroner skal skatte mer, mens de som tjener mindre enn dette, skal skatte mindre.
  • Formuesskatten skal økes for de med de høyeste formuene
  • Skatteopplegget ville gitt cirka 7,2 milliarder ekstra i budsjettet for 2021.
Torstein Tvedt Solberg (Ap i debatt mot kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i Stortinget tidligere i år.

– Vi satser massivt på billigere og bedre barnehager. Verken pris eller plassmangel skal hindre noen å gå i barnehage, sier Solberg, andre nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Stavanger-politikeren mener regjeringen har nedprioritert barnehager over flere år og viser til at prisen på én og to barnehageplasser for en familie har økt med henholdsvis 3300 kroner og 5700 kroner utover prisstigning siden regjeringen overtok i 2013.

Slik kuttes prisene

Ap kutter prisen for en barnehageplass med 2805 kroner i året, 4750 kroner for to plasser.

– Regjeringens stadige økninger i barnehagepriser gir vanlige barnefamilier dårligere råd og en uforutsigbar økonomi, sier Solberg.

Ap mener det er på høy tid å stille krav om at halvparten av de ansatte i alle barnehager skal være barnehagelærere.

– Vi har penger til å innføre et slikt krav fra neste barnehageår, sier han om løftet verdt 267 millioner kroner.

– Regjeringen kutter i penger til bedre bemanning i barnehagene, øker maksprisen og kutter i pensjonstilskuddet til private barnehager uten å undersøke om dette vil ramme ansattes pensjonsvilkår og kvaliteten på tilbudet til barna. Vårt opplegg gir bedre barnehager og flere barnehagelærere og fagarbeidere, sier han.

Pensjonsgrep til 215 millioner

Regjeringen foreslår neste år et kutt i pensjonstilskudd til private barnehager på 350 millioner kroner. Bakgrunnen er at 94 prosent av barnehagene har fått mer i pensjonstilskudd enn de faktisk har hatt i pensjonsutgifter, ifølge regjeringen. En overgangsordning på 135 millioner for enkeltstående barnehager, gjør at regjeringen har tenkt å spare 215 millioner på grepet neste år.

– Beholder dere regjeringens kutt i pensjonstilskudd til private barnehager på 350 millioner?

– Vi har vært veldig kritisk til dette. Vi ønsker heller en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet i stedet for stykkevis og delte runder der en ikke kjenner konsekvensen for ansattes pensjoner, sier Solberg.

– Men er kuttet en del av Aps alternativ?

– Vi kommer til å kjempe mot dette i budsjettprosessen.

– Håper du at barnehageforlikspartnerne Ap, Frp, Sp og SV finner sammen før jul?

– Jeg håper det. Dette er en mulighet for å ta barnehagepolitikken i en helt annen retning enn det regjeringen har gjort. Frp kan søke flertall med de rød-grønne om Frp vil. Samtidig er ikke barnehager blant hovedprioritetene i oppstarten av budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Roy Steffensen er leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Frp blir svimmel av Ap

Roy Steffensen, leder i utdannings- og forskningskomiteen, svarer at Frp hele tiden har vært mot det foreslåtte kuttet hos private barnehager.

Han viser til Ap-kutt de siste to årene i private barnehager på henholdsvis 300 millioner og 144 millioner.

– Når så regjeringen lytter til Ap og gjør som de selv har bedt om i årevis, så er de plutselig kritisk, i tillegg til at de vil øke bevilgningene til private? Denne vinglingen til Ap gjør meg faktisk så svimmel at jeg vet ikke helt hvordan jeg verken skal kommentere eller forholde meg til dem om dagen, svarer Steffensen.

Han mener det i verste fall er en løgn, i beste fall uvitenhet, å si at barnehage har vært nedprioritert over flere år.

– Regjeringen har bevilget mer penger, styrket bemanningen gjennom en bemanningsnorm og har redusert prisene for de familiene med lavest inntekt. Ja, det er riktig at maksprisen for dem som har bedre råd, har økt, men jeg trodde det var i god sosialdemokratisk ånd å la dem med den sterkeste ryggen, bære den største sekken. Jeg registrerer at for Ap er det viktigere å redusere maksprisen for millionærer fremfor målrettet innsats mot de som har minst, uttaler Steffensen.

Solberg svarer at Ap går mot pensjonskuttet for å verne de ansatte mot pensjonskutt, mens Frp vil verne utbytte til eierne.

– Men sammen får vi kanskje stoppet regjeringens forslag. Det bør ikke overraske at vi går mot et pensjonskutt som vil ramme ansatte, kutter i de kommersielle og prioriterer de ideelle og enkeltstående barnehagene. Vårt hovedgrep gir bedre og billigere barnehager, og viser en helt annen retning for barnehagepolitikken enn Frp og Høyre, svarer Solberg.

Er pensjonskuttet likevel lagt til grunn i Ap-alternativet? Det har ikke Aftenbladet fått et klart svar på. Ap vil løse dette på en annen måte, og Ap krever at dette løses i revidert nasjonalbudsjett, ifølge Solberg.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) deltok på åpningen av Fosshagen utdanningsbarnehage i Sogndal tidligere i år.

– Det kan jo ikke tas seriøst

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) svarer skriftlig:

– Dette må være ny rekord i vingling om private barnehager, selv for Arbeiderpartiet. Tvedt Solberg klarer jo ikke å svare Aftenbladet på hva de vil med pensjonstilskudd til private barnehager. Ap kritiserer justeringen, men sier ikke om de selv har det med i budsjettet sitt. Det kan jo ikke tas seriøst. Enten så er Ap mot kuttet og tar ikke pengene i bruk, ellers er de for kuttet og bruker pengene.

– Om de er mot, men ikke har reversert kuttet blir resultatet at de tvinger barnehagene til å kutte første halvår for deretter å eventuelt reversere det. Det vil være svært uforutsigbart for barnehagene. Det virker nå som om Ap kritiserer noe de selv foreslår. Regner ikke Tvedt Solberg ut dette før han foreslår ny politikk?

– Justeringen skal sikre at pensjonstilskuddet går til å dekke barnehagenes faktiske pensjonsutgifter, og ikke til å dekke andre kostnader eller til å øke overskuddet. I fjor ville Ap kutte halvannen prosent i det generelle tilskuddet til private barnehager fordi de mente at likt tilskudd forutsatte like krav. Vil de kutte eller oppheve kutt for private barnehager? Men hva vil de nå, det er helt umulig å vite. Tilskuddene til barnehagene skal være forutsigbare og må stå i forhold til reelle utgifter.

– Vi har prioritert at 34.000 barn får gratis barnehage og at 43.000 fikk billigere barnehage. Vi har også økt barnetrygden for barn under 6 år med 3600 kroner til hver familie. Dette prioriterte aldri Arbeiderpartiet eller SV. Maksprisen er økt med 268 kroner utover prisvekst. Samtidig har vi økt bemanning i barnehagene, innført gratis kjernetid for familier med dårlig råd og gratis barnehage for familier på asylmottak.

– Arbeiderpartiet greier ikke å prioritere familier med dårlig råd, det gjør vi. Å senke maksprisen med 3300 vil ikke føre til at et eneste ekstra barn får begynne i barnehage, bare at det blir litt billigere for folk med god råd.

– Ap må huske at staten allerede tar hoveddelen av barnehageregningen for alle. For folk med god inntekt betaler staten 85 prosent av det en barnehageplass koster, mens for de med dårlig råd betaler nå staten nesten hele beløpet. Det mener jeg er en god prioritering. Vi tar mesteparten av regningen for alle, og enda mer for de med dårlig råd. Det er det som har effekt for at flere barn får gå i barnehage, avslutter Melby.

– Det bør ikke overraske at vi går mot et pensjonskutt som vil ramme ansatte, kutter i de kommersielle og prioriterer de ideelle og enkeltstående barnehagene. Vårt hovedgrep gir bedre og billigere barnehager og viser en helt annen retning for barnehagepolitikken enn det Frp og Høyre har gjort i regjering, svarer Solberg.

Publisert: