Disse koronareglene gjelder nå

Her kommer en oversikt over de viktigste anbefalingene, tiltakene og påbudene som gjelder nasjonalt og lokalt på Nord-Jæren nå.

Foto: Pål Christensen

 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

OPPDATERT 15. JULI 2021

Nord-Jæren

Nord-Jæren følger fra midnatt natt til 16. juli resten av landet når Norge går for trinn tre i gjenåpningsplanen.

Her er oversikten over tiltakene:

Nasjonalt

Disse reglene gjelder inntil videre.

Anbefalinger:

Sosial kontakt

 • Man kan ha opptil 20 gjester på besøk hjemme. Personer som er beskyttet regnes ikke med i dette antallet.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet. Folk oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Handelsnæringen

 • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltagelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Toppidrett

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

 • Antall deltagere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltagerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Regler:

Arrangementer:

 • Private arrangementer:
 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Offentlige arrangementer:
 • Med faste tilviste plasser: Inntil 1000 personer (500x2 kohorter) innendørs og inntil 2000 personer (500x4) utendørs.
 • Uten faste plasser: inntil 400 (200x2) innendørs, 800 utendørs (200x4).
 • For arrangementer der testing eller koronasertifikat tas i bruk:
 • Faste tilviste plasser: 50 prosent kapasitet opp til maks 2500 personer (500x5) innendørs eller 50 prosent kapasitet opp til maks 5000 personer utendørs (500x10)
 • Uten faste plasser: Opptil 1000 innendørs og 2000 utendørs. Maks 50 prosent kapasitet begge steder, og i kohorter på 500 personer.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24 oppheves.
 • Innslippsstopp kl. 24 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Råd for fullvaksinerte

 • I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.
 • Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.
 • Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, bruk av munnbind.
Publisert:

Korona-viruset

 1. Stort hopp i andelen deltavirus: – Delta dominerer også her i regionen

 2. Flere forlater vaksinelokalet når de får vite at de skal få Moderna. Kommunen må også avbestille vaksiner

 3. Reagerer på dårlig smittevern i Hellas: - Ingen bruker munnbind

 4. Norge bytter med Litauen – får 100.000 ekstra Pfizer-doser

 5. 10 nye smittetilfelle på Nord-Jæren og to på Jæren

 6. Ville ikke vente – tok vaksine i hjemlandet

 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset
 3. Helsedirektoratet
 4. Regjeringen
 5. Stavanger kommune