Foten ned for Ogna Camping

Utvidingsplanane for Ogna Camping er stoppa av Miljøverndepartementet. Myndighetene vil ikkje ha hytteby i Ogna Camping.