Flere bekymringsmeldinger ved SUS

Tre bekymringsmeldinger over vanskelige arbeidsforhold er på kort tid sendt ledelsen ved SUS.