• Prikken over i-en for Tusenårsstedet, altså Torget, skal etter planen bære et lystårn på denne tomten. Installasjonen The Covered Sandpit er et innspill i debatten om hva plassen utenfor Romsøgården skal fylles med, mener kulturkonsulent Inger S. Bjerga. Fagfolk fra Vågane Viste jobbe nå med å reise globusegget. Søndag skal de være ferdig. Jon Ingemundsen

Et eggende kunstverk

Et gigantisk påskeegg, eller er det en globus, er i ferd med å ta form i utkanten av Torget.