• Ola Fintland

Risa godtar ikke forelegg

Risa AS stiller seg bak grunneieren og vil ikke godta et forelegg på 250.000 kroner for brudd på kulturminneloven.