Fastlege i Stavanger søkk vekk

Stavanger kommune fortviler etter at en av fastlegene i byen har forsvunnet. Nå må de skaffe andre leger til de drøyt 1200 pasientene hans.