Fryktet at bygning i Sandnes skulle rase sammen

Store mengder snø og vann samlet seg oppe på taket til en lagerbygning i Sandnes, og brannvesenet brukte flere timer for å fjerne vekten fra taket.