• Jon Ingemundsen

Alt i rute på Sola

Lørdag morgen går all flytrafikk som normalt fra Stavanger lufthavn Sola.