Kulturpris til Sandnes sykleklubb

Sandnes sykleklubb er tildelt Sandnes kommunes kulturpris for 2010.