• 51 prosent av de reisende fra Vestlandet til Danmark, kom om bord i Risavika. Fjordline

Utestengning ga underskudd i Fjordline

Underskuddet for 2008 ble på 23 millioner kroner, men nå kan Fjordline komme til å saksøke Kristiansand havn for 50 mill. kroner etter fjorårets utestengning.