• Link Signatur

Ny Ålgård-kirke innen fire år

Rundt 70 tilhørere fikk det som de ville da kommunestyret i Gjesdal mandag kveld i realiteten sa ja til å bygge ny Ålgård kirke innen utgangen av 2014 og senest i 2015.