Suksess for fritt brukervalg i hjemmetjenesten

De eldre i Stavanger skal fortsatt kunne velge hvem de vil skal komme hjem til seg.