Hall Toll omsetter for 50 mill.

Hall Toll har som første utested i byen passert 50 millioner kroner i årsomsetning. Stadig flere utesteder i Stavanger går med overskudd.

  • Erlend Frafjord
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 12 år gammel

– Finanskrisen har gjort at vi må kutte kostnader i år. Det er i første rekke bedriftssegmentet som har sviktet noe. Nå har vi ikke like ofte arrangementer med 250 gjester. Men antall privatkunder i restauranten har økt. Jeg håper og tror vi skal komme i mål med et resultat som blir nesten like bra som fjoråret, sier Knut Espen Misje, daglig leder på Hall Toll.

Fullstendig liste over hvem som tjener mest i utelivsbransjen finner her eller ved å åpne pdf-dokumentet oppe til høyre.

Passerte 50 mill

Siden starten i 2004 har Hall Toll har bygget seg opp til å bli det stedet i Stavangers utelivsbransje som omsetter mest. I fjor ble grensen på 50 millioner kroner brutt for første gang. Ifølge Misje fordeler omsetningen seg omtrent likt mellom mat og drikke. Selv om restaurantdelen er dyrere i drift enn baren og nattklubben, leverer Hall Toll gode resultater: Mer enn 10 millioner kroner var det samlede overskuddet før skatt i perioden 2005–2008. Positivt

Driftsselskapene til 62 restauranter, puber og nattklubber har nå levert 2008-regnskapene til Brønnøysund, og Af tenbladet har gått gjennom disse. For fem år siden foretok vi samme gjennomgang av 59 utesteder.

Utviklingen i bransjen har vært positiv fra regnskapsåret 2003 til i fjor:

Andel selskaper med overskudd før skatt økte fra 56,5 til 69,4 prosent.

Gjennomsnittlig egenkapitalandel (hvor stor andel av eiendelene som ikke er gjeldsfinansiert) doblet seg fra 6,4 til 12,8 prosent.

Samlet omsetning har økt fra 443,0 til 699,1 millioner kroner, eller 57,8 prosent (med tre flere selskaper på lista).

Samlet overskudd før skatt har økt fra 19,5 til 28,1 millioner, eller 44,1 prosent.

Ikke friskmeldt

Samtidig er det ingen grunn til å skrive ut friskmelding av bransjen. En gjeldsgrad på 87,2 prosent er fortsatt veldig høy. Og et gjennom snittlig resultat på rundt fire prosent av omsetningen (omtrent det samme som 2003) er ikke mye. Samtidig melder flere i bran sjen om et vanskeligere 2009. – Hvis du neste år lager samme liste for 2009-regnskapene, tror jeg tallene blir dårligere. Finanskrisen har nok preget utebransjen mer i år enn i fjor, tror Knut Espen Misje.

Men et gjennomgående trekk er at stadig flere utesteder tjener så gode penger at de har kapital til å nyinvestere og videreutvikle driften. Av listen ser man at de største pengemaskinene i bransjen er etablerte uteste der og restauranter i sentrumskjernen med langsiktige og erfarne eiere som Arne Joakimsen, Ståle Mørch og Eke land-familien i spissen. Og de rike blir rikere.

Solide eiere

Hall Toll har også kapitalsterke folk i ryggen, som Trond Jacobsen (sønn av Westco-gründer Trygve Jacobsen) og Skagenfon dene-deleier Åge Westbø med familie. De to familiene er, ifølge tidsskriftet Kapital, gode for et par milliar der kroner til sammen.

Solide eiere er også noe Knut Espen Misje trekker fram som en forutsetning for å lykkes i restaurant/utelivsbransjen. Det gir økonomisk spillerom for raske og nødvendige oppgraderinger, noe også Hall Toll gjennomførte i fjor.

– I tillegg vil jeg trekke fram den gode tilgangen på kvalitetsbevisste leverandører vi har her i regionen, alt fra gode kjøttleverandører på Jæren til Marine Harvest som er vinnere på sjømat. Jeg mener bestemt at Hall Toll får be talt for å satse på kvalitet også når det gjelder råvarer, sier Misje.

Tøft for de nye

I bunnen av lista har vi utesteder med den fellesnevneren at de har investert mye i ombygginger eller nyetable ringer i løpet av 2008. For flere av disse stedene blir det mest rettferdig å vente et par år før man feller en dom over driften. For Rush Nattklubb AS ble det foretatt en nedskriving av aksjer i datterselskap med 2,6 millioner kroner, noe som sterkt påvir ket årsresultatet i negativ retning. Nattklubben hadde også opphold i driften på grunn av oppussing, og mistet 36 pro sent av omsetningen.

Øl, mat og avis

Som en kuriositet kan vi nevne at den samlede omsetningen for de 62 utestedene på lista var åtte millioner kroner lavere enn det Stavanger Aftenblad-konsernet omsatte for i fjor. Målt i resultater før skatt var det i fjor fortsatt noe mer lønnsomt å lage avis enn å skjenke alkohol og servere mat, men det bildet vil snu når 2009-tallene kommer på bordet.

Beverly/Sportskafeen har det største overskuddet blant utestedene i Stavanger.
Publisert: