• Desse beina har gått 82 mil i solidaritet med jenter som ikkje har det så godt som i Norge. Heidi Wigestrand

Magnhild går for jenter som lir

Magnhild Fisketjøn frå Suldal har delteke på Plan Norge sin solidaritetsaksjon kalla ”The Long Run” retta mot jenters situasjon i fattige delar av verda