• Det politiske flertallet i Gjesdal mener det kan være risikofylt å legge til rette for kommunale boligtomter i Kodlidalen, bakerst i dette bildet. Meierikrossen i forgrunnen. Gjesdal ungdomsskole i Solåsveien til høyre og sentralidrettsanlegget under bygging oppe til venste. Fredrik Refvem

Kommunale tomter først i 2015

Mens boligprisene når nye høyder også på Ålgård frykter det politiske flertallet å bli gjeldsslaver og utsetter nye boligtomter i Kodlidalen.