Her planlegges 9855 boliger

Her er oversikten over hvor og når det skal bygges i Stavanger.