Innbruddsforsøk ved Coop Prix Hundvåg

Døren brutt opp, men ingen ting tatt.