Samarbeider med Husbanken

Stavanger kommune har inngått samarbeid med Husbanken for å gi vanskeligstilte et løft på boligmarkedet.