• Anja Berggård Endresen fra Sola Venstre (t.v.) vil beholde gratisplassene. Her med Iselin Nybø, leder i Rogaland Venstre og nestleder Tove Frantzen. Rune Nedrebø

Vil fjerne gratisplasser i SFO

Sola Venstre vil kjempe mot rådmannens forslag om å fjerne gratisplasser i SFO for de fattigste.