Millionsøksmål mot Stavanger Taxi

23 drosjeeiere går rettens vei etter at sentralen tok 50.000 for å slippe dem inn. Gebyret kom plutselig i 2005 og har spart etablerte drosjeeiere millioner.