Etseskada på jobb

Den 57 år gamle mannen fekk kaustisk soda over arm, mage og rygg då ein maskin skulle opnast og reingjerast.