Ordfører tror på veiløsning

Et flertall på fire i fylkeslandbruksstyret gikk mandag inn for å prøve å få til en lokal enighet om ny sykkelvei fra riksvei 510 til kryss mot Borestranden.