Snart slutt med sykehusdrift på Stavanger sjukehus

Slagpost blir feriestengt åtte uker i sommer. Svært usikkert om slagpasientene flyttes tilbake til høsten fra SUS.