150 meter kortere rullebane på Sola

Svekket økonomi i Avinor betyr kortere rullebane på flere norske flyplasser, også Stavanger lufthavn.