• Pål Christensen

Påstand om 18 års forvaring

Aktor har lagt ned påstand om 18 års forvaring for Helge Ivar Breland Pedersen (39).