• atlepass_ny.jpg Privat

Advarer mot å dele historier fra Utøya på Facebook

Sosiale medier er ikke et terapautisk medium i den grad det utveksles groteske historier, sier leder for Bergen kommunes kriseteam, Atle Dyregrov.