Sevland tror på løsning for Tasta

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland har «veldig god tro» på at framdriften skal holdes som planlagt for Eiganestunnelen og Ryfast.