• - Det er nesten alltid tegn på forhånd om at noe alvorlig kan skje, sier psykologspesialist Per Isdal, leder av Alternativ til vold-senteret i Stavanger. Jon Ingemundsen

- Må beslaglegge mer våpen

– Når det er husbråk, må politiet undersøke om våpen finnes i huset, og i tilfelle beslaglegge, sier Per Isdal, leder av Alternativ til Vold i Stavanger.