- Kirken inviterer seg selv

Human-Etisk Forbund reagerer på at Den norske kirke får bruke skoletimene til elevene på ungdomstrinnet til å informere om kirkelig konfirmasjon.