• Her skal Solbakktunnelen koma opp.

Ryfast-avrøysting opp i desember

Strand Arbeiderparti jobbar no for fullt på mange frontar i kampen mot Ryfast. Ei viktig sak for partiet blir forsøket på å få kommunestyret i Strand til å gå med på ei folkeavrøysting. Partiet vil fremma saka på kommunestyremøtet 14. desember.