• Sjølv om folk flest vil samla Ombo i ein kommune, blir politikarane i Finnøy råda til å halda på dagens deling Jon Ingemundsen

Vil halde grensa som i dag

Sjølv om folk flest vil samla Ombo i ein kommune, blir politikarane i Finnøy råda til å halda på dagens deling.