• Folk bor tett i området rundt Badedammen i Østre bydel i Stavanger. Slik vil det bli flere steder i kommunen i årene framover. FOTO: Marie von Krogh

Stavanger må bygge høyere, tettere og fortere

Om 15 år skal Stavanger ha 20.000 flere boliger enn den har i dag. For å klare det, må det bygges tett og høyt. Og fortere enn planlagt.