• Slik skal Nye Gamlingen se ut. Stavanger kommune

Dårlig økonomi truer Nye Gamlingen

På grunn av "en vanskelig økonomisk periode" ber rådmannen politikerne vurdere Nye Gamlingen opp mot andre investeringsprosjekter. Prosjektet kan bli 35 millioner dyrere enn det som er satt av.