Fylkesmannen krever at Ryfast rydder opp

Plast skal absolutt ikke havne i naturen.