• Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes er et virvar av kabler og master. Slik vil ikke Sandnes-politikerne ha det. Pål Christensen

Sandnes krever at Lyseløypa legges i sjøkabel

47 av 49 bystyrerepresentanter i Sandnes avviser alle alternative luftspenn for Lyse Sentralnett AS sin nye kraftlinje og går utelukkende for sjøkabel.