• Skatere var tilstede under møtet i KMU tirsdag kveld.

Politikerne vil ha fortgang på skateparken

Skaterne trillet smilende ut fra rådhuset etter at politkerne ga klar beskjed om at skateparken på Tasta skal prioriteres.