Åna-gården blir avviklet

Dagens drift ved det store gårdsbruket til Åna fengsel skal avvikles. Men husdyr og jordbruk kan fortsatt bli et tilbud for innsatte.

Publisert: Publisert:

Gårdsbruket på Åna er landets eneste kommersielt drevne fengselsgård. Foto: Odd Pihlstrøm

Denne artikkelen er over seks år gammel

Åna-gården er et av landets største melkebruk, med rundt 100 kyr og over dobbelt så mange øvrige storfe.

Men kommersiell produksjon av melk og kjøtt er ikke en naturlig del av det et fengsel skal drive med, mener ledelsen i Kriminalomsorgen, region sørvest, med støtte fra etatens sentrale forvaltning.

Les også

Åna-gårdsbruk kan bli nedlagt

Forhandlinger mellom regionledelsen og tillitsvalgte i kriminalomsorgen har nå munnet ut i en enighet som innebærer styrt avvikling av den snart 100 år gamle storgården.Det sier Gudmund Idsø, direktør i Kriminalomsorgen region sørvest til Aftenbladet.

Ville beholde

Tillitsvalgte i Norges Fengsels— og Friomsorgsforbund (NFF) og Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) har kjempet for å beholde dagens drift av Åna-gården.

Les også

Åna-tillitsvalgte vil ha «ideell gårdsdrift»

— Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å opprettholde gårdsdriften som i dag. Det har vi ikke oppnådd. Men vi har vunnet fram med at det skal utformes en alternativ løsning, og at prosessen videre blir regionalt og lokalt forankret, sier lokalleder i KY, Bjørn Henning Kvia.

Fortsatt landbruk?

Fagforeningene ønsker et opplegg der innsatte får tilbud om aktiviteter som innebærer kontakt med dyr og jord under neglene.

— Straffegjennomføringsinnholdet på Åna opp mot gårdseiendommen skal det nå jobbes med i samarbeid med tillitsvalgte, parallelt med avviklingen av den kommersielle driften av gårdbruket, sier Gudmund Idsø.

Mye å avklare

Han bekrefter at melkekvoten på Åna-gården skal selges.

Hva som vil skje med den store jord- og utmarkseiendommen på over 3500 dekar er ikke avklart. Idsø viser til at eiendommen forvaltes av Statsbygg. Han antar at både utleie og avhending kan være aktuelt

Inngjerding

De fleste av soningsplassene ved Åna er lukket med høyt sikkerhetsnivå. Ifølge Jærbladet er det også nå enighet om en framtidig inngjerding, såkalt perimetersikring, av et visst område rundt fengslet.

Les også

Planlegger fengsels-gjerde til 50 millioner

Idsø presiserer at avviklingen av gårdsdriften gjennomføres uavhengig av gjerdeprosjektet.

Publisert: