• Gårdsbruket på Åna er landets eneste kommersielt drevne fengselsgård. FOTO: Odd Pihlstrøm

Åna-gården blir avviklet

Dagens drift ved det store gårdsbruket til Åna fengsel skal avvikles. Men husdyr og jordbruk kan fortsatt bli et tilbud for innsatte.