• Ved å bygge Fognfast for cirka 1,6 milliarder kroner kan tomatøya Fogn bli landfast med Finnøy via en undersjøisk tunnel. Ved samtidig å gjenopplive det skrinlagte fastlandsprosjektet Fogn–Halsnøy i Fisterøyene, blir ytterligere seks øyer landfaste. Da stiger prisen til knapt 2,2 milliarder kroner. Dette er mulig å finansiere med bompenger og ferjeavløsningsmidler, mener Stefan Afradi.

Slik kan sju øyer bli ferjefrie

Nytt forslag kan gjøre Fogn og Fisterøyene i Finnøy kommune landfaste mot Nord-Jæren.