• Skomakarnibbå i Hjelmeland stuper ned i Jøsenfjorden.

- Kunstig å kalle en kommune for Fjord

En sammenslåing av Strand, Forsand og Hjelmeland bør ikke kalles Fjord kommune, advarer både navneeksperter og legfolk.