• Her er det åpnet for boliger og hotell. Høyre har nå tonet ned sin rivevilje for Hermetikkfagskolen til høyre. Jon Ingemundsen

Vern på 1-2-3 for Hermetikken

Høyre ville rive, men vil nå la Hermetikkfagskolen stå.