Familien anker i Neda-saken

Familien til 13 år gamle Neda Ibrahim anker Oslo tingretts dom om at Utlendingsnemndas utsendelsesvedtak var riktig.