• Anders Minge

Flertall for turstien i Gauselvågen

Et flertall på 40 mot 27 stemte mandag kveld for å legge en tursti langs sjøen gjennom flere private hager i Gauselvågen. Spenningen blant tilhørerne på galleriet var stor helt fram til avstemningen.