• hund_dodsdom.jpg

Hundedom kan bli anket

— Denne dommen kan bli farlig for Hunde-Norge, kommenterer hundetrener Jim Eikemo Lomeland.