• Seniorrådgiver Beate Storesund (foran) fra Fylkesmannen i Vest-Agder på befaring i Gauselvågen i slutten av september. I bakgrunnen f.v. ser man Randi Helland Stråtveit, Ådne Håland fra stavanger kommune, beboer Bernt Stråtveit og beboer Tormod Bryne.

Fylkesmannen avviser alle naboklagene

22 husstander klaget på bystyrets vedtak om turvei i Gauselvågen. Fylkesmannen i Vest-Agder avviser alle sammen.