Hjelmeland-nei til ny kommune

Hjelmeland har hatt folkeavstemning og det er flertall mot sammenslåing med Strand og Forsand.

Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland og stemmestyret gjør klar til å telle opp stemmene. Fra venstre Anita Husøy Riskedal (KrF), Lill Laugaland (Sp), Torunn Munthe (H), Kjell Apeland (H), Håkon Helgøy (KrF) og Johan Mjølhus (V).
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

«Ønsker du at Stortinget skal vedta en ny kommune der Forsand, Strand og Hjelmeland blir slått sammen?»

46,2 prosent stemte «JA».

51,7 prosent stemte «NEI».

2,1 prosent stemte «VET IKKE».

Dette er det endelige resultatet i den rådgivende folkeavstemningen i Hjelmeland, som ble avholdt 24. januar.

– Jeg regner med at det blir nei i kommunestyret også. Noe annet blir jeg overrasket over, sier ordfører Bjørn Laugaland.

Oppmøtet var 44 prosent. Dette mener Laugaland er godt nok til at svaret er klart.

– Det er NEI-flertall for andre gang på rad. Jeg håper kommunestyret tar dette til etterretning. Så får vi ha fullt trykk på hvordan vi utvikler Hjelmeland videre, sier Morten Hetland, som har frontet motstanden mot sammenslåing.

Spørsmålet er om flertallet i kommunestyret kommer til å lytte til rådet fra velgerne. Opposisjonspartiene er i tenkeboksen.

– Vi trenger tid til å vurdere dette. Det blir et vanskelig gruppemøte på mandag, sier Håkon Helgøy og Anita H. Riskedal i KrF.

– Dette er «close race». Det skiller cirka 50 stemmer og dette er en rådgivende folkeavstemming, sier Håkon Helgøy.

Høyre vil diskutere rådet i gruppemøte og ta stilling til om partiet skal følge rådet.

– Det er bekymringsfullt at valgdeltakelsen er under 50 prosent. Rådet burde vært klarere. Det er svakt fundamentert, sier Kjell Apeland i Høyre.

Arbeiderpartiets representanter var fraværende på grunn av sykdom og reise. Varaordfører Lin Veronica Jacobsen er ikke overrasket over resultatet.

– Spesielt i forhold til at Frp og Ap nyleig har gitt sin støtte til en sammenslåing mellom Sandnes og Forsand. At Høyre i regjering har vært så tafatte i prosessen i etterkant av fylkesmannen si tilråding, er i tillegg svært kritikkverdig! Hvor har de vært i denne saken! De har ikke pekt ut noen retning og det eneste de har klart er å skylde på Ap. Jeg tror Høgre glemmer at det er de som styrer. De burde vært mer samkjørt med regjeringspartneren i Frp. For Hjelmeland AP sin del trodde vi regjeringen mente alvor da de ba fylkesmannen lage denne tilrådingen, og vi tok tak i dette basert ut i fra en tro på at Fylkesmannen var instansen som ble hørt når saken skulle opp til behandling i regjering og storting. Hjelmeland AP vil i kommunestyre neste uke legge vekt på folkeavstemningen når vi behandler denne saka. Personlig har jeg pendlet mellom ja og nei lenge, men endte opp med å stemme nei. Grunnen til dette er at opplegget fra regjeringen har vist seg å være alt for dårlig, uten retning og innhold. Jeg håper Arbeiderpartiet nå kommer på banen, med bedre løsninger på dette, kommenterer Jacobsen.

Kommunestyret har ekstraordinært møte 31. januar for å behandle intensjonsavtalen som er inngått mellom Hjelmeland og Strand. Som kjent har Forsand vedtatt å slå seg sammen med Sandnes.

Det er andre gang på to år at Hjelmeland har folkeavstemning om kommunesammenslåing. I 2015 stemte 676 mot, mens 569 stemte for. Flertallet for å fortsette alene utgjorde den gang 54 prosent.

Innstillingen fra Fylkesmannen i Rogaland kom i høst og endret situasjonen. Fylkesmannen anbefalte sammenslåing mellom Strand, Forsand og Hjelmeland.

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) er lettet og fornøyd på vegne av Nye Sandnes.

– Nå har Hjelmeland sagt nei for andre gang til Strand. Det var ganske «close», men vi synes det var veldig uryddig spørsmålsstilling å dra inn Forsand. Kanskje skyldes den lave valgdeltakelsen dette. Nå blir det spennende å se hva Strand gjør og hva kommunestyret i Hjelmeland gjør. De har satt seg selv i en kattepine. Men de har gjort sine valg, vi har gjort våre. Jeg håper på rask avklaring fra regjeringen og Stortinget så alle tre kan komme seg videre. Jeg tror folk i Ryfylke begynner å bli leie av hele prosessen og skjønner at de er glade for at det snart er ferdig, kommenterer Dagestad.

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) hadde håpet på flertall i nabokommunen for sammenslåing.

– Men vi vet jo at folk ofte er skeptiske til endring. Dette er en rådgivende folkeavstemning. Nå får vi vente og se hva politikerne i Hjelmeland gjør i neste uke, uttaler Lauvsnes.

Helga Borgen avgir stemme i Årdal, en av åtte stemmekretser. I stemmelokalet passet disse på: Anders Tveit, nærmest, Anbjørg R. Hia, Øystein T. Kleppa og Haldis Nessa.

Ryfylke krymper

Før 1965 var det 20 Ryfylke-kommuner. I dag er det åtte. Når kommunereformen er vedtatt, forsvinner enda flere. Finnøy og Rennesøy skal gå inn i Nye Stavanger, mens Forsand har valgt Nye Sandnes.

I utgangspunktet ønsket det politiske flertallet i Hjelmeland å fortsette alene, men stemningen snudde da Fylkesmannen i Rogaland gikk inn for sammenslåing av Strand, Forsand og Hjelmeland.

Geir Pollestad (Sp)

Ta en pause

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) mener regionen burde ta seg en pause med kommunereformen. Han støtter frivillighet, men er skeptisk når han ser avtalene som er inngått.

– Mitt utgangspunkt er selvsagt å følge de lokale vedtakene. Når Forsand har vedtatt at de skal til Sandnes, og Rennesøy og Finnøy skal bli en del av Stavanger, så viser dette at kommunereformen nærmest har kommet ut av kontroll. Ut fra det som er sagt om reformens mål, er det ingen stor logikk i at Sandnes og Forsand skal bli én kommune. Det er bare å stille seg på kommunegrensen mellom Sandnes og Stavanger, så ser man at det er mange kommuner som er mer sammenvevde enn dét, sier Pollestad.

- Nye Sandnes blir en robåt-kommune

Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har signalisert at de vil støtte Nye Sandnes. Signalene fra Stortinget er at Høyre, Frp, Venstre og KrF forhandler, og det kan komme en konklusjon om det nye kommunekartet i februar.

– Jeg tror ikke siste ord er sagt om Nye Sandnes. Ut fra resultatene som er kommet, kan det være en time-out denne regionen trenger, sier Pollestad.

Forsand: - Uryddig av Hjelmeland
Publisert:
 1. Forsand
 2. Sandnes
 3. Hjelmeland
 4. Strand
 5. Kommunereform

Mest lest akkurat nå

 1. Smertene kan være sterkere enn ved fødsel. Emilie (24) får krampene daglig

 2. Berisha etter 14 års ventetid: – Kommer til å huske dette resten av livet

 3. – Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt

 4. Fauci om omikronvarianten: Oppmuntrende funn om alvorlighetsgraden

 5. Erstatning for tapt barndom: Nesten alle får nei

 6. Brast i gråt etter bestemannspremie: – En drøm for meg