Trafikkulykke på Storhaug

Klokken 20.00 torsdag fikk politiet inn melding om en trafikkulykke med personskade i Karlsminnegata på Storhaug.